DOWNLOAD

Tales of Demons and Gods

آپدیت شده
اکشن » پسرونه » خیال‌ پردازی » درام » ژانر » عاشقانه » کمدی » ماجراجویی » مانها
18 مارس 2023
439902 بازدید

Tales of Demons and Gods

چپتر 421.5 اضافه شد


Cover Manhua Tales of Demons and Gods


نوع : مانها فارسی
نحوه خواندن : از چپ به راست
ژانر :  اکشن – ماجراجویی – کمدی – درام – خیال پردازی – عاشقانه – پسرونه
نام انگلیسی: Tales of Demons and Gods
نام فارسی : افسانه دیوان و خدایان
نویسنده و طراح : (Jiang Ruotai, Mad Snail (Story & Art
تعداد جلد : نامشخص
تعداد چپتر : نامشخص
وضعیت انتشار : در حال انتشار
وضعیت ترجمه : آنگوئینگ
پخش : هفتگی
سال انتشار : 2015
منبع: animworld


خلاصه داستان: نی لی به دست امپراتور دانا کشته شد و دوباره به خود 13 سالگیش برگشت و فرصتی دوباره بدست آورد. فرصتی برای تغییر همه چیز و نجات دادن تمام عزیزانش و شهر عزیزش. باید یک بار دیگه با امپراتور دانا روبه‌رو بشه تا انتقام مرگ خودش و عزیزانش رو بگیره. با دانش عظیمی که طی صد سال در زندگی گذشته‌اش جمع‌آوری کرده و داشتن قوی‌ترین روح دیو اون می‌تونه به اوج هنرهای رزمی برسه.دشمنی‌های گذشته توی این زندگی جدید حل و فصل میشن. “از اونجایی که من برگشتم، توی این زندگی جدید، من پادشاه خدایانی میشم که بر همه چیز حاکمیت داره. بذار همه‌شون زیرپاهای من له بشن!”


لینک های مرتبط : وب ناولنسخه انگلیسی


توجه : ادامش کی میاد؟ چرا ترجمه نمیکنید؟ پس چی شد؟ چپتر بعدی کی میاد؟ پایان یافته است ؟ ادامه داره ؟ ( جوابی داده نمیشه پس خواهشا نپرسید ) منبع همه پستا و اطلاعات مربوط به پایان و ادامه کار داخل مشخصات زده شد . در رابطه با تاریخ و نحوه انتشار کارا از گروه ترجمه ای که منبعش هم ذکر شده بپرسید.


 

 

کپی و باز نشر مجدد فقط با اجازه از تیم ترجمه کننده اثر
باکس دانلود

چپتر 1 - 100.5

چپتر 101 - 200.5

چپتر 201 - 300.5 

چپتر 301 - 400


چپتر 301 - 310.5 

چپتر 311 - 320.5 

چپتر 321 - 330.5 

چپتر 331 - 340.5

چپتر 341 - 350.5

چپتر 351 - 360.5

چپتر 361 - 370.5

چپتر 371 - 380.5

چپتر 381 - 390.5

چپتر 391 - 400

چپتر 400.5 - 410.5*


چپتر 1 - 49

چپتر 50 - 99

چپتر 100 - 149

چپتر 150 - 199

چپتر 200 - 239.5

چپتر 240 - 249.5

چپتر 250 - 253

چپتر 254 - 255

چپتر 256 - 281

چپتر 281.5 - 301.5

چپتر 302 - 320.5


چپتر 255.5

چپتر 256

چپتر 256.5

چپتر 257

چپتر 275.5

چپتر 258

چپتر 258.5

چپتر 259

چپتر 259.5

چپتر 260

چپتر 260.5

چپتر 261

چپتر 261.5

چپتر 262

چپتر 262.5

چپتر 263

چپتر 263.5

چپتر 264 - 264.5

چپتر 265

چپتر 265.5

چپتر 266

چپتر 266.5

چپتر 267

چپتر 267.5

چپتر 268

چپتر 268.5

چپتر 269

چپتر 269.5

چپتر 270 - 270.5

چپتر 271

چپتر 271.5

چپتر 272 - 272.5

چپتر 273

چپتر 273.5

چپتر 274

چپتر 274.5

چپتر 275

چپتر 275.5 - 276

چپتر 276.5

چپتر 277 . 277.5

چپتر 278 - 278.5

چپتر 279 - 279.5

چپتر 280 - 281

چپتر 281.5

چپتر 282

چپتر 282.5

چپتر 283 - 283.5

چپتر 284

چپتر 284.5

چپتر 285 - 285.5

چپتر 286

چپتر 286.5

چپتر 287 - 287.5

چپتر 288

چپتر 288.5

چپتر 289

چپتر 289.5

چپتر 290 - 290.5

چپتر 291

چپتر 291.5

چپتر 292

چپتر 293

چپتر 292.5

چپتر 293.5

چپتر 294

چپتر 294.5

چپتر 295

چپتر 295.5

چپتر 296

چپتر 296.5

چپتر 297

چپتر 297.5

چپتر 298

چپتر 298.5

چپتر 299

چپتر 299.5

چپتر 300

چپتر 300.5

چپتر 301

چپتر 301.5

چپتر 302

چپتر 302.5

چپتر 303

چپتر 303.5

چپتر 304

چپتر 304.5

چپتر 305

چپتر 305.5

چپتر 306

چپتر 306.5

چپتر 307

چپتر 307.5

چپتر 308

چپتر 308.5

چپتر 309

چپتر 309.5

چپتر 310

چپتر 310.5

چپتر 311

چپتر 311.5

چپتر 312

چپتر 312.5

چپتر 313

چپتر 313.5

چپتر 314

چپتر 314.5

چپتر 315

چپتر 315.5

چپتر 316

چپتر 316.5

چپتر 317

چپتر 317.5

چپتر 318

چپتر 318.5

چپتر 319

چپتر 319.5

چپتر 320

چپتر 320.5

چپتر 321

چپتر 321.5

چپتر 322

چپتر 322.5

چپتر 323

چپتر 323.5

چپتر 324

چپتر 324.5

چپتر 325

چپتر 325.5

چپتر 326

چپتر 326.5

چپتر 327

چپتر 327.5

چپتر 328

چپتر 328.5

چپتر 329

چپتر 329.5

چپتر 330

چپتر 330.5

چپتر 331

چپتر 331.5

چپتر 332

چپتر 332.5

چپتر 333

چپتر 333.5

چپتر 334

چپتر 334.5

چپتر 335

چپتر 335.5

چپتر 336

چپتر 336.5

چپتر 337

چپتر 337.5

چپتر 338

چپتر 338.5

چپتر 339

چپتر 339.5

چپتر 340

چپتر 340.5

چپتر 341

چپتر 341.5

چپتر 342

چپتر 342.5

چپتر 343

چپتر 343.5

چپتر 344

چپتر 344.5

چپتر 345

چپتر 345.5

چپتر 346

چپتر 346.5

چپتر 347

چپتر 347.5

چپتر 348

چپتر 348.5

چپتر 349

چپتر 349.5

چپتر 350

 چپتر 350.5

چپتر 351

چپتر 351.5

چپتر 352

چپتر 352.5

چپتر 353

چپتر 353.5

چپتر 354

چپتر 354.5

چپتر 355

چپتر 355.5

چپتر 356

چپتر 356.5

چپتر 357

چپتر 357.5

چپتر 358

چپتر 358.5

چپتر 359

چپتر 359.5

چپتر 360

چپتر 360.5

چپتر 361

چپتر 361.5

چپتر 362

چپتر 362.5

چپتر 363

چپتر 363.5

چپتر 364

چپتر 364.5

چپتر 365

چپتر 365.5

چپتر 366

چپتر 366.5

چپتر 367

چپتر 367.5

چپتر 368

چپتر 368.5

چپتر 369

چپتر 369.5

چپتر 370

چپتر 370.5

چپتر 371

چپتر 371.5

چپتر 372

چپتر 372.5

چپتر 373

چپتر 373.5

چپتر 374

چپتر 374.5

چپتر 375

چپتر 375.5

چپتر 376

چپتر 376.5

چپتر 377

چپتر 377.5

چپتر 378

چپتر 378.5

چپتر 379

چپتر 379.5

چپتر 380

چپتر 380.5

چپتر 381

چپتر 381.5

چپتر 382

چپتر 382.5

چپتر 383

چپتر 383.5

چپتر 384

چپتر 384.5

چپتر 385

چپتر 385.5

چپتر 386

چپتر 387

چپتر 386.5

چپتر 387.5

چپتر 388

چپتر 388.5

چپتر 389

چپتر 389.5

چپتر 390

چپتر 390.5

چپتر 391

چپتر 391.5

چپتر 392

چپتر 392.5

چپتر 393

چپتر 393.5

چپتر 394

چپتر 394.5

چپتر 395

چپتر 395.5

چپتر 396

چپتر 396.5

چپتر 397

چپتر 397.5

چپتر 398

چپتر 398.5

چپتر 399

چپتر 399.5

چپتر 400

چپتر 400.5

چپتر 401

چپتر 401.5

چپتر 402

چپتر 402.5

چپتر 403

چپتر 403.5

چپتر 404

چپتر 404.5

چپتر 405

چپتر 405.5

چپتر 406

چپتر 406.5

چپتر 407

چپتر 407.5

چپتر 408

چپتر 408.5

چپتر 409

چپتر 409.5

چپتر 410

چپتر 410.5

چپتر 411

چپتر 411.5

چپتر 412

چپتر 412.5

چپتر 413

چپتر 413.5

چپتر 414

چپتر 414.5

چپتر 415

چپتر 415.5

چپتر 416

چپتر 416.5

چپتر 417

چپتر 417.5

چپتر 418

چپتر 418.5

چپتر 419

چپتر 419.5

چپتر 420

چپتر 420.5

چپتر 421

چپتر 421.5*

QR Code
راهنمای نصب

راهنما : تمامی فایل ها بصورت فشرده (RAR - ZIP) قرار میگیرن . پس از دانلود توسط نرم افزار WinRar فایل ها را از حالت فشرده شده خارج نمایید.

نویسنده: Eli
نظرات: 184 نظر

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه های کاربران

اشتراک در
اطلاع از
guest

184 Comments
جدیدترین
قدیمی ترین
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات
انیمه خل
انیمه خل
کاربر مهمان
1 روز ago

چرا چپتر جدید نمیدین

اوتاکو
اوتاکو
کاربر مهمان
7 days ago

سلام میشه لطفاً بگید چپتر 4 لینکش کدومه؟

H.A
H.A
کاربر مهمان
8 days ago

سلام لطفا باکس دانلود جدید رو هم بگذارید

Ali
Ali
کاربر مهمان
17 days ago

سلام
چیپتر های ۴۱۹.۵ و ۴۲۰ و ۴۲۰.۵ اومده
لطفا قرار بدید

ناشناس
کاربر مهمان
1 ماه ago

لینک های دانلود فکر کنم مشکل داره

Admin
مدیر
پاسخ دادن به  ناشناس
1 ماه ago

تست شد.
مشکلی نبود.

King
King
کاربر مهمان
1 ماه ago

سلام ببخشید شما چیتر 417 نزاشتید لطفا درست کنیدچپتر 416.5 اضافه شد.
اشتباه تایپی.

‌ .
‌ .
کاربر مهمان
2 months ago

سلام به مدیریت سایت خلاصه میگم ، لطفاً سعی کنید که چپتر 400 به بعد رو لینک ها رو به صورت 5 و 10 چپتری هم قرار بدید . با تشکر از لطفتان.

Screenshot_20221128-142456_MX Player Pro.jpg
misha
misha
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  ‌ .
1 ماه ago

آره واقعا لطفا قرار بدید خیلی نیازه واقعااا

ناشناس
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  ‌ .
1 ماه ago

واقعا واقعا ضروری جدا دان کردن خیلی سخته برای همین من منتظرم 400 تا 410 بیاد

انیمه خل
انیمه خل
کاربر مهمان
2 months ago

سلام باکس 250_253 و 254_255 خرابه لطفا رسیدگی کنید تا اینجا دانلود کردم خیلی زوره بخواطر این خرابی مجبور بشیم باکس 200_300 رو دان کنیم. تشکر از سایت

Admin
مدیر
پاسخ دادن به  انیمه خل
2 months ago

نت ملی.
فیلتر شکن.

انیمه خل
انیمه خل
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Admin
2 months ago

پس با وی پی ان اوکیه…
تشکر💜

انیمه خل
انیمه خل
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Admin
2 months ago

باز اگه بشه این دوتا رو درست کنید خیلی خوب میشه😆 بقیه رو نگاه کردم مشکل نداشت

جسی
کاربر مهمان
2 months ago

کسی می دونه داخل همیانی (کیسه ) نی لی به ارباب سرزمین مردگان داد چی بود؟ رجوع شود به چپتر 297
خیلی کنجکاوم چندبار خود مانهوا رو خوندم و کلی گشتم چیزی به نظرم نیومد

جسی
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  جسی
2 months ago

تروخدا جواب بدید دارم می میرم

Ali
Ali
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  جسی
2 months ago

تحمل نداری یا اصلا نخون یا نیا اسپویل کن اینجا

Misha
Misha
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Ali
23 days ago

داداش چا عصاب نداری…همچین چیز خاصیم نبود ک اسپویل ب حساب بیاد والا

Misha
Misha
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  جسی
23 days ago

زیاد فک نمیکنم مهم باشه هرچی هس حتما کمک میکنه ک ارباب سرزمین مردگان نمیره دیگه…تا الان ک نویسنده اشاره ای بهش نکرده😂💔

ابراهیم
ابراهیم
کاربر مهمان
2 months ago

سلام خیلی وقته که نیومده ، کی میاد

علی
علی
کاربر مهمان
3 months ago

من خیلی وقته این مانگا رو ادامه میدم و برام خیلی جذابه ولی عیب نویسنده ش اینه که هر چپتر اینقد کوتاهه که آزار دهنده و خیلی رو مخه

Mehrsa
Mehrsa
کاربر مهمان
3 months ago

ای خداااااااا⬜_⬜ خدایییییییی چرا این بی صاحاب اینطوریه بعضی از مانهوا هایی ک میخوام ببینم ب صورت عکسیه و پی دی اف نیست این تقریبا بار پنجمه اینو میگم چرا این شکلی میشه؟ وقتی ب صورت عکسیه درسته زود دان میشه اما نمیشه دیدش و اصن ی وضع بدی داره 🖤_____________⬜

ابراهیم
ابراهیم
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Mehrsa
3 months ago

هر کی نظری داره به نظر من همین طوری خوبه

یه خری
یه خری
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Mehrsa
3 months ago

از کمیک اسکرین استفاده کن

علی
علی
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Mehrsa
2 months ago

خودت میتونی برای راحتی خوندت pdf کنی. راحته اینکار. نیاز نیست ارائه دهنده برات اینکارو کنه.

I'm not devil
کاربر مهمان
3 months ago

از نظر من این کار از بهترین کار هایی که سایت هست و با اینکه داستان خیلی جالبه اصلش از چپتر 300 شروع میشه که وارد دنیا های موازی و … میشه. خلاصه که حتما بخونین 🌹

رزسیاه
رزسیاه
کاربر مهمان
4 months ago

عالی خیلی ممنونم از گذاشتن چیتر جدید😘

نح4
نح4
کاربر مهمان
4 months ago

ناموسا اگ نینگر توش نبود خیلی خوب میشد اصن تا 350 خوندم بخاطر همین لاشی ولش کردم

Mooh
Mooh
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  نح4
4 months ago

چکار کرده بیچاره تو همه اینجور مانها و مانهوا ها همیشه یه مثلث عشقی وجود داره نینگر هم نبود یکی دیگه میومد

حسین
حسین
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Mooh
4 months ago

مثلث نیست چند ضلعیه

یه خری
یه خری
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  حسین
3 months ago

کاملا صحيح

BGO
BGO
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  نح4
3 months ago

من که بخاطر نینگر میخونم
چیکار کرده مگه بد بخت دختر به این جذابی

رفیق
رفیق
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  نح4
3 months ago

چی میزنی داداچ من خودم شخصا مانها رو برای نینگر میبینم و به شخصه نظرم اینه زیون باید نبود چقدر اختلاف نظر داریم سر این موضوع اگه نینگر رو پاک کنه من که دیگه نمی بینم وسلام

انیمه خل
انیمه خل
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  نح4
16 days ago

سس نگو خیلی کراشه

ArshiaHvc
ArshiaHvc
کاربر مهمان
4 months ago

مانها و مانهوا خوب بگید

Last edited 4 months ago by ArshiaHvc
hater
hater
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  ArshiaHvc
4 months ago

dark lady

hater
hater
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  ArshiaHvc
4 months ago

Peerless Dadاینم عالیه

یه خری
یه خری
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  ArshiaHvc
3 months ago

السید
چاکهو

mehdi
mehdi
کاربر مهمان
5 months ago

چرا لینک برای من باز نمیشه ؟

شرلوک
شرلوک
کاربر مهمان
5 months ago

چ400 چرا نمیاره؟

رفیق
رفیق
کاربر مهمان
5 months ago

الان قسمت ۴۰۰ آمده یا نیامده که اسمش هست ولی رنگش خاکستریه یعنی چی این الان؟؟

رفیق
رفیق
کاربر مهمان
5 months ago

سلام دوستان چرا بالا نوشته قیمت ۴۰۰ اضافه شده وقتی میری پایین تا دانلود کنی نوشته ۴۰۰ و یه ستاره کنارش ولی خاکستریه و نمی شه دانلود کرد الان آمده یا نیامده؟

مرتضی
مرتضی
کاربر مهمان
5 months ago

قشنگه بخونمش؟ ترجمه شده به فارسی ؟

Walford
Walford
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  مرتضی
5 months ago

خیلی قشنگه بخونش،ولی وقتی برسی به چپتر اخر باید هر هفته یه شنبه و پنجشنبه منتظر چپتر جدید باشی…ترجمه شده به فارسی هم هست،

Yara
Yara
کاربر مهمان
7 months ago

قشنگه بخونمش؟

zooro
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Yara
7 months ago

اره خیلی قشنگه

nikta
nikta
کاربر مهمان
7 months ago

لطفا دست۳۸۰ تا ۳۹۰ رو هم قراربدید .خیلی ممنون بابت این مانها عالی

Arvin
Arvin
کاربر مهمان
7 months ago

هر چپتر چند شنبه میاد؟

Sina
Sina
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Arvin
7 months ago

یک شنبه پنجشنبه ولی بازم معلوم نیست هر هفته بیا سر بزن

حسین
حسین
کاربر مهمان
7 months ago

عالیه

634000209-talab-ir.jpg
محمد
محمد
کاربر مهمان
7 months ago

سلام چپتر ۳۸۸.۵ رو درست کنید ، یه لینک دیگه میاره

Phan
Phan
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  محمد
7 months ago

لینک 388.5 درسته فقط اسم فایلش با یه چپتر دیگه یکیه بعد دانلود که بازش کنی می بینی درسته

Milad
Milad
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  محمد
7 months ago

داداش فقط اسمش اشتباهه، محتواش درسته

akemi
کاربر مهمان
7 months ago

لطفا چپتر ۱۰ تایی ۳۹۰ هم بزارید ………

رفیق
رفیق
کاربر مهمان
8 months ago

من نفهمیدم یه نفر به من بگه این مانها هفته ای دو قسمته یا یه قسمت

Phan
Phan
کاربر مهمان
8 months ago

سلام ببخشید لینک دانلود چپترهای 381.5 و 388.5 خرابه میشه پیگیری کنید

میلاد
میلاد
کاربر مهمان
8 months ago

لینک چپتر 387.5 سالم بود

میلاد
میلاد
کاربر مهمان
8 months ago

لینک چپتر 386.5 هم خرابه

میلاد
میلاد
کاربر مهمان
8 months ago

لینک چپتر 387 هم خرابه

میلاد
میلاد
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  میلاد
8 months ago

درست شدن

میلاد
میلاد
کاربر مهمان
8 months ago

متأسفانه لینک چپتر 386 هم مشکل داره

میلاد
میلاد
کاربر مهمان
8 months ago

لینک چپتر های 384و 384.5 و 385.5 مشکل داره

alasra
alasra
کاربر مهمان
8 months ago

جا داره از تیم ترجمه بخاطر ترجمه هفتگی و کیفیت کار تشکر کنم

amwe pk
amwe pk
کاربر مهمان
8 months ago

ی سوال… من از چپتر ۱۷۴ تا الان نخوندم چون منتظرم کل مانهوا بیاد بعد بخونم … بنظرتون ادامه بدم یا هنوزم صبر کنم…؟

حسین
حسین
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  amwe pk
8 months ago

ادامه بده
جالبه

6d7e76394b683780a77da1f3b672e871-niksho-com.jpg
رفیق
رفیق
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  amwe pk
8 months ago

داداش این داستانی که من دیدم تا هفت سال دیگم تمام نمی شه

amwe pk
amwe pk
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  رفیق
8 months ago

الان شما که خوندین و دارین ۱ هفته ۱ هفته صبر میکنین تا چپتر جدید بیاد ، مزش نرفته واستون؟آخه چون ۱ هفته میگذره دیگه داستان یادت میره… یجوریه

یه ادم
یه ادم
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  amwe pk
8 months ago

نه اتفاقا هیجان دلره یه جورایی هر هفته هایپیم ببینیم ادامش چی شد

آستا
آستا
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  یه ادم
7 months ago

من اینو به جای که الانه نرسیدم ولی بخاطر
Black clover درکتون میکنم

Last edited 7 months ago by آستا
ممد
ممد
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  amwe pk
6 months ago

ادامه بده هنوز نصف داستان مونده

حسین
حسین
کاربر مهمان
8 months ago

سلامت باشید
شماره بالا 355.5 زدین چیتر تا 285.5

Mahyar
Mahyar
کاربر مهمان
8 months ago

سلام ممنون بابت سایت خوبتون میخواستم بگم توی فایلای ده تایی
اونجایی که نوشتین ۳۶۱ تا ۳۷۰ونیم
فقط تا ۳۷۰ هستش و قسمت ۳۷۰ونیم نداره

رفیق
رفیق
کاربر مهمان
9 months ago

اسپویل
سلام دوستان لطفا نظرات خودتونو درباره این مانها بگین هرچند زیاد رمزو راضی نیست مثلا الان معلوم شد دنیای کوچیک نی لی شان یه قفلی داره که حتیامپراتور حکیمم نمی تونه بازش کنه پس نی لی پنج سال قراره اوضاع فرقه پر های الهی رو سامان بده و بشه جانشین رئیس قبیله بعدش برگرده نیای خودش و قبیله قدیس شیطانی رو انجا شکست بده و کتاب روح فانی روپیدا کنه دوباره پنج سال بعد برگرده برای نبرد آخرش با امپراتور حکیم. راحت میتونم بگم دو برابر الانش داستان مونده تازه معلوم شدقد ت امپراتور حکیم که با نبلب جنگیده یک دهم واقعیشه با خودم گفته بودم نی لی میتونه انرژی ده برابر استفاده کنه(با کمک اتصال دریای روحش با دوستاش) به چه دردش میخوره حالا معلوم شد اگه کسی ایده ای داره دوست دارم بشنوم ممنون

Alite3054
Alite3054
کاربر مهمان
9 months ago

ادمین من اشتراک پر سرعت خریدمه. بعد برای دانلود از ۱۵۰کیلو بایت بیاد رو ۲۰۰؟ اگه اینطوری باشه دیگه هرگز نمیخرم

PA
PA
مدیر
پاسخ دادن به  Alite3054
9 months ago

خب نخر مگه گفتیم بخر؟ کل محتوایی که قرار دادیم رو میتونی رایگان دانلود کنی.

مشکلتون مربوط میشه به آپلود بوی نه ما.

ham
ham
کاربر مهمان
9 months ago

لینک 381.5 میره تو 380.5 لطفا اصلاح کنید

همونی که کراششو ازش گرفتن
همونی که کراششو ازش گرفتن
کاربر مهمان
9 months ago

پا شدم رفتم انیمشو دیدم الانم دارم با آهنگای امینم اشک میریزم
اوناییم که از انیمه شروع کردن خدایی خیلی خفنین
و مرسی بابت ترجمه

Iseei
Iseei
کاربر مهمان
9 months ago

عالی بود ولی ادامه ش کی میاد خسته نباشید

King
King
کاربر مهمان
9 months ago

سلام فرق ماهنوا و مانها چیه ?میشه قشنگ توضیح بدید

maryam
maryam
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  King
9 months ago

مانها مختصا چینیه مانهوا معمولا کره ایه ولی اگه کشورای دیگه هم بسازن بهش مانهوا میگن

رفیق
رفیق
کاربر مهمان
10 months ago

خدایی این یکی از محبوب ترین انیمه مانهوا هاست مطمئنم هستم خیلی خواننده داره امیدوارم ترجمشو جدی تر بگیرن و خسته نباشید

SSA
SSA
کاربر مهمان
10 months ago

دلم میخاد عرررر بزنم

رفیق
رفیق
کاربر مهمان
10 months ago

آقا من دارم ریسمان پاره میکنم اخر سر میرم چین یه پایه تو دری از بدن این مانگاکاهه میکنم یه کاری دست خودم میدم یه کاری دست اون عنتر این چند ماهی مثل آدم چپتر نمی ده قبلا هر هفته دو تا نیم قسمت میداد الان دیگه یا نمیده یا میده یکی یکی میده مگه نون نخوری مفتخور😑✋و عرض ادب و خسته نباشید به دوستان زحمت کس تیم ترجمه و ادیت موفق باشید

ham
ham
کاربر مهمان
10 months ago

کسی میدونه نیم چپتراش دقیقا چه روز هایی میاد ؟

SSA
SSA
کاربر مهمان
10 months ago

تخ کن بیرون آفرین😂

M.M
M.M
کاربر مهمان
10 months ago

پایان فصل 3 انیمه اش معادل با کدام چپتر هست؟

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

رزرو تبلیغات در این مکان

بیشتر انیمه قرار بدیم یا مانگا؟

View Results

Loading ... Loading ...

آخرین نظرات

بایگانی‌ها

دسته‌ها